Priser

 


 


Egenbetaling

 


 


3.021kr.

En plads ved mig er tilskudsberettiget, samt der kan gives søskenderabat.


 

Pladsen forudbetales og skal senest være betalt den sidste bankdag i den forgående måned.


Priserne reguleres hvert år D. 31. December


Barnet skal indmeldes i en periode på min. 3 måneder og opsigelse af dagplejen skal forfalde min. 3 måneder før dato.


For at man kan blive berettigt til kommunalt tilskud skal man være skrevet op hos pladsanvisningen i Odense Kommune. Når tilbudet om en kommunal dagpleje plads bliver fremsendt, takker man nej tak, da man har valgt privat dagpleje pasning.


Se mere om privat dagpleje samt ansøg om tilskud på følgende link: Link til Odense Kommune